Sienki

129 tekstów – auto­rem jest Sien­ki.

Za­pom­nij wreszcie, nie będzie piękniej­sze­go dnia niż dziś, niż właśnie ta, te­raźniej­sza chwila. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 21 marca 2018, 23:14

Jeśli chcesz pomóc ludziom, zaj­mij się ideami, a nie ludźmi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 października 2017, 23:56

czy to nie jest ani trochę smutne?

myśląc ciągle o wieczności
iść i za­pomi­nać codzienności?
z prze­mija­nia ra­dość tląca,
wi­dać wieczór, resztki Słońca
i znów nieprzeżyte,
nie w całości,
brakło czte­rech spoj­rzeń w oczy,
i roz­mo­wy o ideach, chęciach
planach

dni dziś wie­cznych, jut­ro bladych,
w swej os­toi trzy­mać będzie
kil­ka kruchych wspom­nień żalu,
że mog­li­byśmy być częścią
wie­czniej­sze­go planu 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 czerwca 2017, 19:32

Za­ryzy­kuj i to zrób, nic prócz życia nie masz do stracenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 maja 2017, 23:39

Są ludzie niezastąpieni. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 maja 2017, 17:09

Im mniej osób pa­mięta pop­rzed­nią wojnę, tym bliżej do kolejnej. 

myśl dnia z 17 kwietnia 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 16 kwietnia 2017, 00:07

ostatnia kropla

Lecą la­ta i dni
i zni­kają między pal­ca­mi
jak krop­le kończące­go się deszczu
Lecą godzi­ny, minuty
Prze­miniesz, bo to normalne
i ludzkie
Lecą sekundy,
więc po­zos­tało się cieszyć,
że jes­teś i mogłeś
chwilę pobyć

czy ktoś tam będzie
wie tyl­ko nadzieja 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 lutego 2017, 19:48

m

Miłość to uczu­cie try­wial­ne i proste
jest śle­pa i przebaczająca
kocha się bezinteresownie
nie szu­kając coś za coś
to nie akt interesu
z miłości nie ro­bi się biznesu

miłość jest z małych codzienności
to mil­cze­nie wśród krzyku
i niegasnące pożądanie
mózgu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2017, 23:25

Naj­bar­dziej ce­nię ludzi, których nie umiem zro­zumieć. Wszys­tko, co umiem poz­nać i zro­zumieć sta­je się nud­ne i prze­widy­wal­ne, więc jest niez­wykle zwykłe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2017, 20:51

niezmienność

kwiaty żyją tyl­ko chwile,
by wyglądać i dać za­pach,
za­pach chwi­le jest w powietrzu
i rozpływa się w eterze,
tu od­chodzi w zapomnienie

Brzęczą, kwiczą in­ne stwo­ry,
by na­pawać się już te­raz
z aktu, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2017, 22:23

Sienki

Debiutancki tomik wierszy na www.nicosc.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sienki

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 marca 2018, 07:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zapomnij wreszcie, nie będzie [...]

21 marca 2018, 23:14Sienki do­dał no­wy tek­st Zapomnij wreszcie, nie będzie [...]

12 października 2017, 14:42Irracja sko­men­to­wał tek­st Jeśli chcesz pomóc ludziom, [...]

11 października 2017, 23:56Sienki do­dał no­wy tek­st Jeśli chcesz pomóc ludziom, [...]

8 czerwca 2017, 23:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st czy to nie jest [...]

8 maja 2017, 18:26Indygoo sko­men­to­wał tek­st Są ludzie niezastąpieni.  

8 maja 2017, 05:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Są ludzie niezastąpieni.  

8 maja 2017, 00:50Naja sko­men­to­wał tek­st Są ludzie niezastąpieni.  

7 maja 2017, 18:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Są ludzie niezastąpieni.  

19 kwietnia 2017, 18:45Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]