Sienki

124 teksty – auto­rem jest Sien­ki.

Im mniej osób pa­mięta pop­rzed­nią wojnę, tym bliżej do kolejnej. 

myśl dnia z 17 kwietnia 2017 roku
zebrała 12 fiszek • 16 kwietnia 2017, 00:07

ostatnia kropla

Lecą la­ta i dni
i zni­kają między pal­ca­mi
jak krop­le kończące­go się deszczu
Lecą godzi­ny, minuty
Prze­miniesz, bo to normalne
i ludzkie
Lecą sekundy,
więc po­zos­tało się cieszyć,
że jes­teś i mogłeś
chwilę pobyć

czy ktoś tam będzie
wie tyl­ko nadzieja 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 lutego 2017, 19:48

m

Miłość to uczu­cie try­wial­ne i proste
jest śle­pa i przebaczająca
kocha się bezinteresownie
nie szu­kając coś za coś
to nie akt interesu
z miłości nie ro­bi się biznesu

miłość jest z małych codzienności
to mil­cze­nie wśród krzyku
i niegasnące pożądanie
mózgu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2017, 23:25

Naj­bar­dziej ce­nię ludzi, których nie umiem zro­zumieć. Wszys­tko, co umiem poz­nać i zro­zumieć sta­je się nud­ne i prze­widy­wal­ne, więc jest niez­wykle zwykłe. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lutego 2017, 20:51

niezmienność

kwiaty żyją tyl­ko chwile,
by wyglądać i dać za­pach,
za­pach chwi­le jest w powietrzu
i rozpływa się w eterze,
tu od­chodzi w zapomnienie

Brzęczą, kwiczą in­ne stwo­ry,
by na­pawać się już te­raz
z aktu, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2017, 22:23

Szczęście jest wyp­ra­cowaną umiejętnością radze­nia so­bie z życiem. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 18 grudnia 2016, 20:32

Naj­pierw przy­jem­ności, później przyjemności! 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 9 grudnia 2016, 12:22

Szczęśli­wy jest ten, kto umie żyć teraźniejszością. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 14 czerwca 2016, 12:10

Im mniej słów, tym więcej myśli. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 25 lutego 2016, 16:43

Praw­dzi­wa wiara, gdy żyjesz wśród sa­mych niewierców, a i tak od­da­jesz się wierze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 lutego 2016, 09:01

Sienki

Debiutancki tomik wierszy na www.nicosc.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sienki

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

19 kwietnia 2017, 18:45Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 18:39Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 17:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 15:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 15:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 15:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 15:00Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

19 kwietnia 2017, 13:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

17 kwietnia 2017, 20:24Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]

17 kwietnia 2017, 18:00zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Im mniej osób pa­mięta [...]